De LSBo is in 2018 overgegaan tot de oprichting van haar eigen Huurteam, met als doel het bijstaan van met name studerende huurders met een te hoge huurprijs, all-inprijzen, onderhoudsproblemen of hoge servicekosten. Het LSBo-Huurteam bezoekt huurwoningen om aan de hand van het woningwaarderingsstelsel te bepalen wat de maximaal toegestane huurprijs is. Betaalt de huurder te veel, dan staat de LSBo-Huurteam hem of haar bij in het contact met de verhuurder. Namens de huurder wordt, indien dat noodzakelijk blijkt, een procedure gestart bij de Huurcommissie. Daarbij geeft LSBo-Huurteam gratis juridisch advies.

De confrontatie aangaan met de huisbaas is voor huurders vanwege hun afhankelijke positie nooit prettig. Tevens zijn veel huurders niet goed bekend met het huurrecht. Om deze redenen worden te hoge huurprijzen en andere misstanden vaak niet aangekaart. Dankzij haar juridische expertise opereert het LSBo-Huurteam als professionele bemiddelingsinstantie tussen huurder en verhuurder, zodat problemen soepel afgehandeld worden. Daarnaast vereisen servicekosten- en onderhoudszaken dermate veel juridische expertise dat veel huurders ze zonder de bijstand van het LSBo-Huurteam niet zouden kunnen voeren.

De ondersteuning vanuit de Landelijke studentenvakbond stelt de LSBo in staat om het Huurteam op te zetten. Momenteel opereert het huurteam door middel van een team van vrijwilligers bestaande uit juridische adviseurs die speciaal voor dit werk getraind zijn.