Is jouw huur meer dan twee keer per jaar verhoogd? Of is de verhoging niet aangekondigd? Schakel dan nu huurteam Leiden in voor gepast advies!

Een huurverhoging mag in beginsel slechts een keer per jaar plaatsvinden. Deze moet uiterlijk twee maanden voor de ingangsdatum van de nieuwe huurprijs schriftelijk aan u kenbaar gemaakt zijn en het percentage van de verhoging mag het door de rijksoverheid gestelde percentage niet overschrijden. Daarnaast is het niet toegestaan dat de huurprijs na de huurverhoging de maximaal redelijke huurprijs overstijgt.

Denkt u dat de verhuurder onterecht een huurverhoging heeft opgelegd of een hoger percentage voorstelt dan wettelijk toegestaan? Dien dan uw zaak in [link] dan kan Huurteam Leiden u helpen om bezwaar in te dienen tegen deze verhoging. Het is belangrijk dat u deze verhoging in de tussentijd niet betaalt! Wanneer u dat doet zal het opgevat worden als instemming met het voorstel van uw verhuurder en wordt uw bezwaar niet gehonoreerd.